/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

BẤT TỬ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Thái úy Tô Hiến Thành sinh năm 1102, được vua phong Tước Vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý, ông mất ngày 12/6 năm Kỷ Hợi (1179)....
BẤT TỬ GIỮA ĐỜI THƯỜNG

Nhân kỷ niệm 839 năm ngày mất của Đức Thánh Tô

 

Một tướng công thời Lý lừng danh

Văn võ vô song, công minh chính trực

Cả cuộc đời vì dân vì nước

Tới phút lâm chung vẫn tiến cử hiền tài*

 

Bậc đại thần có một không hai

Thù trong, giặc ngoài đều cúi đầu khuất phục

Bờ cõi mở mang, vườn xuân nảy lộc

Niềm tin yêu bừng sáng cả trời Nam

 

Cuộc đời Người theo nhịp thời gian

Thành đền thiêng trong lòng dân Đại Việt

Dù quốc gia có gió lay, sóng dập

Vẫn vững vàng như đá giữa trùng khơi

 

Tám trăm ba chín năm*** da diết khôn nguôi

Vằng vặc soi ngôi sao Khuê chói lọi

Đường thời gian trập trùng vời vợi

Đức Thánh Tô bất tử giữa đời thường.

__________

* “Nếu Thái hậu hỏi người lo việc đại sự quốc gia, thần cử Trần Trung Tá. Nếu cần người phục dịch cơm nước, thuốc thang, thì ngoài Võ Tán Đường, chẳng còn ai hơn được!”

**Thái úy Tô Hiến Thành sinh năm 1102, được vua phong Tước Vương mặc dù không phải tôn thất nhà Lý, ông mất ngày 12/6 năm Kỷ Hợi (1179), được người đời sau tôn vinh là Gia Cát Lượng của Việt Nam.

 Ngọc Tô