/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

AI SINH RA ĐẢO CÁT NÀY

/Hoa - Nghiêu – Cát* mấy trăm năm. Xòe tay bấm đốt… lặng thầm như mơ?/ Thơ TNT
AI SINH RA ĐẢO CÁT NÀY
.
Ai sinh ra đảo Cát này
Lẳng lơ gió biển ngất ngây gọi mời
Tháng năm dằng dặc đang trôi
Dọc dòng lịch sử bời bời xa xăm
Hoa - Nghiêu – Cát* mấy trăm năm
Xòe tay bấm đốt… lặng thầm như mơ?
__________
* Riêng đảo Cát (Hải) từ thời Lê trung hưng thuộc huyện Hoa Phong, thời Nguyễn (1841) đổi thành Nghiêu Phong, đến 1890 tới nay là Cát Hải. Những công trình văn hóa chứng minh đảo Cát hải và phần đồng bằng của Cát Bà có từ thời Lê trung hưng: Chùa Hòa Hy xây dựng từ năm Đức Long thứ 7 (1635) đời vua Lê Thần Tông, trùng tu các năm Chính Hòa thứ 23 (1702), Cảnh Hưng thứ 23 (1762), Tự Đức thứ 9 (1856), Thành Thái nguyên niên (1889). Hay cầu đá Gia Lộc được xây dựng năm Phúc Thái thứ 4 (1646) đời vua Lê Chân Tông (theo bia đá ở quán Chờ). Hay đình An Khoái (sau là Đôn Lương) được xây dựng từ năm Chính Hòa 14 (1693), trùng tu vào các năm Vĩnh Khánh thứ 8 (1736), Đồng Khánh thứ 2 (1887). Hoặc chùa Gia Lộc (Sùng Khánh tự) được xây dựng lại vào năm Vĩnh Thịnh nguyên niên (1705) đời vua Lê Dụ Tông. Hay Đồn cổ Xuân Đám được xây dựng tại bãi Cát Đồn vào năm Minh Mạng thứ 20 (1839)...
CHÚ THÍCH ẢNH:

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời


1- Từ phải sang: Ngọc Tô, trưởng đình Đôn Lương, Vũ Hoàng tại đình Đôn Lương, TT. Cát Hải

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

2- Từ trái sang là Ngọc Tô, trưởng chùa Gia Lộc, Bùi Văn Phấn và Vũ Hoàng.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và ngoài trời


3- Ngọc Tô, Vũ Hoàng cùng Ban khánh tiết đền, đình Phù Long


Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
4- Ngọc Tô, Vũ Hoàng cùng Phó Chủ tịch xã Xuân Đám tại bên trong khu đồn cổ Xuân Đám


Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, ngoài trời và cây
5- Ngọc Tô, Vũ Hoàng và cán bộ VH xã Hiền Hào tại miếu Xuân Đám thờ thần Đại Càn Nam Hải


Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và ngoài trời
6- Tác giả Ngọc Tô cùng các cọng sự trước đình Quan Lạn - Vân Đồn

NGỌC TÔ