/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

“CHỞ ĐẦY THỜI GIAN”

/“Vầng trăng kinh Bắc” phiêu bồng. Một đời “Ghi dọc cánh rừng” thời gian?/ Thơ NgT
Ngọc Tô

“CHỞ ĐẦY THỜI GIAN”
        Tặng nhà thơ Lại Hồng Khánh
.

“Giọt thời gian” gọi xa sau
“Với thu” còn đó “Trắng câu gọi đò”

“Tháng năm nỗi nhớ” bất ngờ
“Trái tim mùa hạ” bỏ bùa mùa đông

“Vầng trăng kinh Bắc” phiêu bồng
Một đời “Ghi dọc cánh rừng” thời gian?
_______
*Những chữ trong ngoặc kép là các tập sách của L.H.K
17/II/2020
.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản