/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

TRỞ VỀ

/Ta ném nụ cười mười ba năm sâu vào quá khứ. Ta trở về với ta!/ Thơ ĐXX

TRỞ VỀ

.

Này vạt nắng chiều lênh loang ngõ hẻm

Này nghiêng chiều vét nắng dồn đêm

Này nhớ

Này chờ

Này gạn chiều gom từng tia nắng lép

Này nụ cười xênh xang ngõ hẹp

Ta mệt rồi

Ta trả người

Ta trở về ngụp lặn biển khơi

Ta vợt lại nụ cười

Ta vớt lại mười ba năm chới với

 

Đợi ư

Chờ ư

Ta ném nụ cười mười ba năm sâu vào quá khứ

Ta trở về với ta!

*.

Hà Nội, sáng 12 tháng 08-2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN