/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

THÚY KIỀU CÒN TRÁCH CHÀNG KIM

Nhân nhận được cuốn Tuyển tập thơ của nhà thơ Trần Mạnh Hảo qua một người bạn, xin chúc mừng anh

Trần Mạnh Hảo

THÚY KIỀU CÒN TRÁCH CHÀNG KIM

.

Chàng Kim không đáng mặt chồng

Vợ không chăn gối lại không làm gì

Cứ lồng như ngựa tình phi

Để xem Kiều có xiết ghì vòng tay

 

Nghìn xưa truyền đến hôm nay

Đã yêu thì cứ phải giày vò thân

Kiều nhi thầm trách chàng đần

Nguyễn Du cũng giận người quân tử Tàu

 

Buồn cho hai kẻ lấy nhau

Mà không có chuyện trầu cau động phòng…

 

22/08/2017

.

Bìa sách Tuyển tập thơ