/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

THÁNG 9, VỚT VÁT, BÓNG, GÓT SON 

/Người từ độ ấy đi ngàn dặm. Có nhớ góc hồ lạc gót son.../ thơ ĐXX

THÁNG 9, VỚT VÁT, BÓNG, GÓT SON 
Chùm thơ Đặng Xuân Xuyến

*

THÁNG CHÍN

 

Tháng Chín cuộn tròn hương sữa đêm

Gió Thu vê rối lọn tóc mềm

Tiếng cười rúc rích thi thoảng điểm

Sương Thu run rẩy rót xuống thềm.

*.

Hà Nội, 11 tháng 11/2023

(đêm 28 tháng 9 âm lịch)

ĐẶNG XUÂN 

.

VỚT VÁT

 

Ly rượu đắng lả lơi lời ong bướm

Khói thuốc cay ve vãn chút tình còm

Nhân gian hỡi khéo chơi trò cút bắt

Đắng đót lòng vớt vát chút tình thâm.

*.

Hà Nội, đêm 11 tháng 01/2013

ĐẶNG XUÂN

 

.

BÓNG

.

Đường về xa thăm thẳm

Gió bộn bề mênh mông

Lê gót chân chầm chậm

Bóng đổ dài triền sông!

*.

Hà Nội, trưa 10 tháng 9-2023

ĐẶNG XUÂN 

.

 

GÓT SON

- với N.C.H -

.

Ờ nhỉ thế mà đã chín năm

Cuộc chơi nhân thế chửa vê tròn

Người từ độ ấy đi ngàn dặm

Có nhớ góc hồ lạc gót son...

*.

Làng Đá, 07:10 - 05/07/2023

ĐẶNG XUÂN 

.