/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

KHÓC BỐ VỢ

Hai bàn tay trắng, Bố ơi!

KHÓC BỐ VỢ

           --------
Chàng trai cảng Hải Phòng
giác ngộ Việt Minh
đi " Bộ đội Cụ Hồ"
trải ba cuộc chiến
- Mất vợ
mất nhà đất
- Còn một mụn con gái
một vốc Huân Chương...
Nay
đi Đài hóa thân
Hai bàn tay trắng
Bố ơi!
          -----
Hà Nội 11/4/MậuTí- 2008
   NGUYỄN KHÔI