/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CUỘC CHƠI

/Cuộc chơi diễn chỉ nửa chừng. Gầm gào chi để nửa mừng nửa đau/. Thơ DXX

CUỘC CHƠI

(cảm tác khi xem ảnh nhà văn Vũ Thư Hiên về lại Sài Gòn cuối tháng 12/2022)

 

Chỉ là một cuộc về chơi

Mà sao lắm kẻ khóc cười múa may

Còn đâu "Đêm giữa ban ngày"

Tù mù "Lối thoát" mà thay "Luật rừng".

.

Cuộc chơi diễn chỉ nửa chừng

Gầm gào chi để nửa mừng nửa đau.

------

"...": tên tác phẩm của nhà văn Vũ Thư Hiên

*.

Hà Nội, sáng 30 tháng 12/2022

ĐẶNG XUÂN XUYẾN