/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

BÀI THƠ CẢM HỨNG CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Có hai câu thơ được gắn ở hai bên cánh gà Quảng trường Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo

BÀI THƠ CẢM HỨNG CỦA NGUYỄN BỈNH KHIÊM

.

      Có hai câu thơ được gắn ở hai bên cánh gà Quảng trường Khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm tại Vĩnh Bảo, mà ai ai cũng biết, đó là: “Cổ lai quốc dĩ dân vi bản. Đắc quốc ưng tri tại đắc dân”, nghĩa là "Xưa nay nước lấy dân làm gốc. Được nước là nhờ có được dân". Nhưng hiểu được xuất xứ bài thơ đó là gì và nội dung cả bài thơ này ra sao là việc không hề dễ. Ngày hôm qua tôi phải mất khá thời gian mới tìm được nguyên gốc bài thơ chữ Hán mang tên “Cảm hứng”. Nay nhân dịp 437 năm ngày mất của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm”, chúng tôi xin cập nhật bài thơ này cho độc giả rõ thêm.

.

Nguyễn Bỉnh Khiêm

CẢM HỨNG

Nguyên văn chữ Hán (Vũ Hoàng):

感興
(阮秉謙)

.
聖遠空嗟道失真
智謀相尚苦勞神
先防豈料鴻羅網
不忍難令獸食人
仁義片言終旺漢
富強奇計反亡秦
古來國以民為本
得國應知在得民

.

Nguyễn Bỉnh Khiêm

CẢM HỨNG

Phiên âm chữ Hán (Vũ Hoàng):

.

Thánh viễn không ta đạo thất chân

Trí mưu tương thượng khổ lao thần

Tiên phòng khởi liệu hồng la võng

Bất nhẫn nan linh thú thực nhân

Nhân nghĩa phiến ngôn chung vượng Hán

Phú cường kỳ kế phản vong Tần

Cổ lai quốc dĩ dân vi bản

Đắc quốc ưng tri tại đắc dân.

.

Dịch nghĩa (Vũ Hoàng):

.

Thánh đi xa bởi vì đạo không còn là đạo nữa

Mưu trí nhiều khổ cả tinh thần

Phòng xa mới thấy được cảnh chim sa lưới

Không chịu nhẫn khó tránh khỏi bị thú ăn thịt

Một chữ Nhân giúp nhà Hán nên nghiệp lớn

Muốn nhanh giàu bày quỷ kế khiến nhà Tần bại vong

Xưa nay nước vẫn lấy dân làm gốc

Được nước là nhờ có được lòng dân.

.

Dịch thơ (Vũ Hoàng)

CẢM HỨNG

.

Xa thánh bởi chưng đạo mất dần

Trí mưu nghĩ lắm khổ tâm nhân

Phòng xa thoát cảnh chim sa lưới

Không nhẫn nguy cơ thú cắn chân

Nhân nghĩa một điều nên nghiệp Hán

Tham giàu lắm kế mất ngai Tần

Xưa nay nước lấy dân làm gốc

Được nước là nhờ có được dân.

NGỌC TÔ