/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Nhạc

Meaningless and Soulless/Vô nghĩa vô hồn

Ôi…Bầu trời rộng lớn mãi nắm giữ một khoảng không vô nghĩa!. Ôi…Khuôn mặt đẹp tươi vẫn trống rỗng, vô hồn!

Meaningless and Soulless

Tác giả: Pornpen Hantrakool


There is no cloud on the sky

There is no mercy on the face

 

The great boundless sky
Has no place for a cloud

 

The aglow face with flesh, skin, nose, mouth, eyes, and eyebrows
Is murky with a merciless heart

 

The great boundless sky
Has no place for a life

 

The aglow face with flesh, skin, nose, mouth, eyes, and eyebrows
Has no faith in truth but all in deception

 

Oh...The great bounless sky holds emptiness, no meaning!
Oh...The aglow face is hollow, no soul!


@@@ 

 

Bản dịch của Nguyễn Thị Thùy Linh 

Vô nghĩa vô hồn  

 

Bầu trời kia vắng ngắt chẳng gợn mây

Khuôn mặt kia không đọng niềm trắc ẩn

 

Bầu trời ấy bao la, tuyệt diệu

Sao bụi mây chẳng có chỗ dung thân

 

Những khuôn mặt sáng rỡ với da thịt muôn phần

Cùng da, mũi, miệng, mắt và lông mày

Vẫn tối tăm trong trái  tim tàn nhẫn

 

Bầu trời ấy bao la, tuyệt diệu

Chẳng có nơi cho cuộc sống này

 

Khuôn mặt tươi tắn đủ đầy da, mũi, miệng, mắt và lông mày

Đâu có đủ niềm tin vào sự thật trong muôn vàn giả dối

 

Ôi…Bầu trời rộng lớn mãi nắm giữ một khoảng không vô nghĩa!

Ôi…Khuôn mặt đẹp tươi vẫn trống rỗng, vô hồn!