/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Александр Александрович Бобров родился 14 февраля 1944 года на станции Кучино Московской области....

Xem: 2067

[23-05-2016]

Tớ lấy đầu mình ra đánh cược rằng chí ít vẫn còn dấu vết một vụ đào lấp vội vã nào đó, hé lộ chân tướng hung thủ đích thực…

Xem: 2389

[23-04-2016]

— Мама, подай мне, пожалуйста, сок, — попросил из соседней комнаты сын.

Xem: 2457

[15-03-2016]

И обрадованная Катька в очередной раз убедилась в силе тёплого дня, на ходу...

Xem: 2400

[23-02-2016]

Опыт писателя по религиозно-философскому, социально-психологическому, этико-эстетическому осмыслению проблем бытия

Xem: 2249

[11-02-2016]

Еще не угомонилися? –– вскочила бабушка. А ведь с вечера умирать собиралась.

Xem: 2437

[23-01-2016]

Trong nấm mồ, ông Hòang của chúng ta đã yên nghỉ , Và không ai có thể chiếm nổi ngai vàng của ông đâu !

Xem: 2508

[28-12-2015]

Под некрологом подписи самых известных в стране людей. Господи, прости нас.

Xem: 2977

[24-11-2015]

Очень хочется собраться всей семьёй за столом в саду под яблонями и поднять рюмку за героический народ Донбасса и нашу русскую землю!...

Xem: 8992

[15-10-2015]

Họ nói với nhau dăm câu ba điều, Inna cảm thấy trong lòng nhẹ hẳn, gánh nặng như được rũ bỏ. Cô đứng lên để ra về.

Xem: 2568

[14-09-2015]