/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

VĂN HỌC QUỐC TẾ

Пророческий дар, которым Господь наградил Пушкина, проявлялся в нем с лицейских времен.

Xem: 3061

[06-06-2017]

Вот уже восемь лет нет с нами Николая Ивановича, а эти его слова все звучат и звучат в сердцах людей.

Xem: 3768

[08-05-2017]

Настя вспомнила, как на точно такой же берёзе, что росла у заброшенной стройки, в их первое с Сашей лето на коре он прорезал сердце и имя Настя внутри.

Xem: 3378

[01-04-2017]

Порошина Анастасия Ивановна - кандидат филологических наук, поэт, литературный критик.

Xem: 3133

[01-03-2017]

Trong ví chỉ có 3 đô la và một phong thư nhàu nát như thể đã nằm trong ví nhiều năm rồi.

Xem: 4262

[09-01-2017]

Tôi sống ở Matxcova, còn ông nội ở nhà, mãi tận Xibia. Tôi bay về với ông vì rất nhớ.

Xem: 3967

[02-01-2017]

Осмелюсь спросить первая: «А зачем вы плохие фильмы показываете?»

Xem: 4396

[19-10-2016]

Tomy bật lên tiếng cười khoái trá, còn Pickup chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đột nhiên chả biết gì nữa!

Xem: 4712

[15-10-2016]

Так завершилось «томленье духа» и свершилось его освобождение.

Xem: 4227

[21-09-2016]

Она призвана дать читателям полное представление о трагедии войны, побудить их признать Донбасс неотъемлемой частью единого Русского мира.

Xem: 3943

[08-09-2016]