/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

ТАК БЫВАЕТ, И ЭТО НЕ СОН (Không phải giấc mơ mà thường như vậy)

/Khác với ngôn từ và lệ rơi từng giọt. Khoảng vắng trong rừng ngọn lửa trổ hoa./

Самойлова Анна Александровна

Samoilova Anna Alekxandrovna

 

ТАК БЫВАЕТ, И ЭТО НЕ СОН

KHÔNG PHẢI GIẤC MƠ MÀ THƯỜNG NHƯ VẬYТак бывает, и это не сон –

 

В диких дебрях дремучей тайги

 

Тёплым мыслям моим в унисон

 

На поляне цветут огоньки.

 

 

 

Không phải giấc mơ mà thường như vậy

 

Trong rừng hoang rộn ngợp Tai ga

 

Ý nghĩ tôi nồng nàn hòa cùng đồng điệu

 

Khoảng vắng trong rừng  nở ngọn lửa hoa

 

 

 

Ледникам и снегам вопреки,

 

И дождям и ветрам вопреки,

 

И словам и слезам вопреки

 

На поляне цветут огоньки.

 

 

 

Dãy băng hà và tuyết đều đối lập

 

Gió và mưa cũng trái ngược đó mà

 

Khác với ngôn từ và lệ rơi từng giọt

 

Khoảng vắng trong rừng ngọn lửa trổ hoa.


Tô Ngọc Thạch dịch (Перевёл): 2013