/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn học dịch

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ - BỨC TƯỢNG Ở HOÀNG THÔN

/Nàng ngồi canh suối đầu nguồn. Quanh năm ủ rũ nỗi buồn quạnh hiu./ Thơ Puskin

Пушкин Алексaндр Сергeевич (1799 - 1837)

 

ЦАРСКОСЕЛЬСКАЯ СТАТУЯ

 
Урну с водой уронив,
Об утёс её дева разбила.
Дева печальна сидит,
Праздный держа черепок.
Чудо! Не сякнет вода,
Изливаясь из урны разбитой:
Дева, над вечной струёй,
Вечно печальна сидит.

  1830 г.
.

 

 
Pushkin Aleksandr Sergeyevich (1799 - 1837)

 

BỨC TƯỢNG HOÀNG THÔN

 


Chiếc
bình đựng nước buông rơi

Bởi nàng sơ ý bên trời đá nghiêng.

Nàng ngồi với nét sầu riêng

Tay cầm mảnh vỡ giữa miền bâng quơ.

Lạ thay, chẳng cạn bao giờ

Nước từ bình vỡ bất ngờ trào tuôn

Nàng ngồi canh suối đầu nguồn

Quanh năm ủ rũ nỗi buồn quạnh hiu.

 

           Năm 1830

 Tô Ngọc Thạch dịch (Перевёл): 1988