/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

VĨNH LẠI – TỨ KỲ

Vừa nghe vế đối xong, Tri phủ Tứ Kỳ vỗ đùi đen đét khen hay, mở hầu bao mời Tri huyện Vĩnh Lại ở lại dự tiệc và kết nghĩa anh em.

VĨNH LẠI – TỨ KỲ

 

       Vĩnh Lại (tên cũ của huyện Vĩnh Bảo) và Tứ Kỳ là hai phủ liền kề thuộc trấn Hải Dương. Vào một ngày cuối năm Tri phủ Vĩnh Lại mới được bổ nhiệm có tới Phủ đường Tứ Kỳ chơi. Thấy Tri phủ Vĩnh Lại mặt còn non choẹt, còn Tri phủ Tứ Kỳ là người đã làm quan từ lâu, lại nổi tiếng về thơ văn bèn ra một vế đối khá cao ngạo:

-         Bố cu Vĩnh, dắt cu Vĩnh đi chơi, cu Vĩnh không đi, cu Vĩnh nằng nặc đòi ở lại

       Tri phủ Vĩnh Lại cũng không phải tay vừa, trong tích tắc liền ứng khẩu vế đối khá hoàn hảo:

-         Mẹ cái Tứ, bắt cái Tứ về tắm, cái Tứ không tắm, cái Tứ khăng khăng chẳng muốn kỳ

       Vừa nghe vế đối xong, Tri phủ Tứ Kỳ vỗ đùi đen đét khen hay, mở hầu bao mời Tri huyện Vĩnh Lại ở lại dự tiệc và kết nghĩa anh em.
.

 (Ngọc Tô sưu tầm)