/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

CỨ 171,4 CÔNG CHỨC VIỆT NAM THÌ LÀM BẰNG 1 CÔNG CHỨC MỸ.

Đây thực sự là một bài toán hắc búa để Lãnh đạo Việt Nam xem xét lại chính mình?

CỨ 171,4 CÔNG CHỨC VIỆT NAM THÌ LÀM BẰNG 1 CÔNG CHỨC MỸ.

Chuyện vui

.

       Đã nhiều năm nay Đảng và Nhà nước đang hô hào phải giảm biên chế vì bộ máy quản lý của Việt Nam quá cồng kềnh, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả. Những dẫn chứng thì chẳng nói ra mọi người cũng đều biết: Một xã ở một tỉnh còn nghèo có gần 400 người ăn lương nhà nước, một sở ở một tỉnh lẻ có gần 5 chục CBCNV, nhưng chỉ có 2 nhân viên… Lần trước, khi so sánh về lương của 1 cán bộ Việt Nam thấy cao gấp 11.340 lần lương của 1 cán bộ Trung Quốc, quốc gia có đường biên giới chung với Việt Nam…

       Nay chúng tôi nới rộng biên độ ra một chút để tìm hiểu thêm về số lượng công chức và hiệu quả công việc của công chức giữa Việt Nam và Hoa Kỳ (Hoa Kỳ chưa phải là quốc gia ít biên chế và có hiệu quả tốt tính trên đầu dân). Hiện tại Mỹ có gần 320 triệu nhân khẩu và có khoảng 2 triệu biên chế. Còn Việt Nam có trên 90 triệu nhân khẩu và có khoảng 3.9 triệu biên chế. Chỉ cần nhìn vào hai số liệu trên thì độc giả không khỏi giật mình về phép so sánh trên. Nhưng khi so sánh về tính hiệu quả thì mọi người mới thấy hiệu quả công việc của công chức Việt Nam “giỏi” đến mức nào?.


        Năm 2016 với 2 triệu biên chế mà tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ là 18.561,930 tỷ đô la Mỹ, còn với 3,9 triệu biên chế mà tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam là 211,145 tỷ đô la Mỹ. Nếu làm phép tính đơn giản nhất về tính hiệu quả thì cứ 171,4 công chức Việt Nam làm mới bằng một công chức Mỹ. Đây thực sự là một bài toán hắc búa để Lãnh đạo Việt Nam xem xét lại chính mình?

Hồng Ngọc