/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Văn xuôi

Bao giờ nước con mới phát triển được thành con rồng châu Á?

Thế 5 năm chúng mày tiến được 1 bước thì 10 cây số là bao nhiêu bước, chúng mày cứ nhân lên tức sẽ biết ngay thôi.
Bao giờ nước con mới phát triển được thành con rồng châu Á?

Ngọc Hoàng Thượng Đế phán:
.Nguyễn Thanh Luân

Có 3 người của 3 nước Lào, Campuchia, Việt Nam được Ngọc Hoàng cho đặt 1 câu hỏi, Thằng Lào hỏi đầu tiên:

 - Bao giờ nước con mới phát triển được thành con rồng châu Á?

Ngọc Hoàng liền trả lời:
-Nước mày thì phải 50 năm nữa mới được con à.

Thằng Campuchia nhảy vào:
- Thế còn nước con thì sao ?

- "100 năm nữa con à" - Ngọc Hoàng đáp.

Thằng Việt nam thấy thế cũng nhảy vô hỏi câu tương tự.

Ngọc Hoàng suy nghĩ trầm ngâm 1 hồi lâu rồi nói:
- Nước mày thì khoảng chừng 10 cây số nữa nha con.

Việt Nam thắc mắc:
-10 cây số là bao xa con không hiểu.

Ngọc Hoàng giải thích:
-Thì cứ mỗi 5 năm chúng mày lại có kế hoạch 1 lần. Cứ mỗi lần ấy thì lại có tổng kết: "Trong 5 năm qua chúng ta đã tiến thêm được 1 bước mới". Thế 5 năm chúng mày tiến được 1 bước thì 10 cây số là bao nhiêu bước, chúng mày cứ nhân lên tức sẽ rõ ngay thôi.