/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

Стихитворение ЯМОЧКИ Вьетнамского поэта То Нгок Тхать...

Xem: 3412

[15-01-2014]