/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TÔ NGỌC THẠCH

MƠ HOA TRÔI PHÍA TRÌNH TUYỀN

/Ai giăng rơm rạ tháng mười. Để tôi gỡ rối nửa đời chưa xong?/ Thơ TNT

Tô Ngọc Thạch

 

MƠ HOA TRÔI PHÍA TRÌNH TUYỀN(1)

.

 

Mơ hoa trôi phía Trình Tuyền

Bóng cò lội ngược giữa miền nhân gian

 

Chiều buông trên Úm Mạt trang

Trung Tân sấm vọng Tuyết Giang xanh bờ

 

Nghinh Phong nghiêng phía vàng mơ

Song Mai còn đọng “Giữ chùa…”(2) lời thương

 

Trường Xuân nối nhịp đêm trường

Đống Thờ, đống Cụt phong sương quê Người…

 

Ai giăng rơm rạ tháng mười

Để tôi gỡ rối nửa đời chưa xong?

__________

(1): Những chữ viết hoa là các địa danh gắn liền với khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

(2): Nguyễn Bỉnh Khiêm thường đến lễ ở chùa Mai Am và đã từng trả lời sứ giả Chúa Trịnh: “Giữ chùa, thờ Phật thì được ăn oản” (ý nói không nên thoán đoạt ngôi vua Lê).