/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG ALTAI CÁCH ĐÂY TRÒN 30 NĂM

Mới ngày nào mà nay đã tròn 30 năm, tôi nhận được từ đồng nghiệp mấy bức ảnh thật đáng trân trọng. Những tấm ảnh khác được lưu giữ ở đâu đó, mong gửi về cho tongocthach.vn.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM VÙNG ALTAI CÁCH ĐÂY TRÒN 30 NĂM

.

Mới ngày nào mà nay đã tròn 30 năm, tôi nhận được từ đồng nghiệp mấy bức ảnh thật đáng trân trọng. Những tấm ảnh khác được lưu giữ ở đâu đó, mong gửi về cho tongocthach.vn. Xin cảm ơn trước!

.

 

Tô Ngọc Thạch, người ngồi thứ 2 tính từ phải sang cùng đồng nghiệp tại Altai 10/1983

.

Tô Ngọc Thạch, người ngồi thứ 2 tính từ phải sang tại Altai 11/1983

.

Tô Ngọc Thạch, người ngồi ngoài cùng bên phải tại Altai cách đây 30 năm

.

Ảnh: PLB