/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tin trong Nước

BÀI MINH QUÁN TRUNG TÂN

Theo tương truyền có một bài minh (dạng thơ bốn chữ) của người đời sau tóm tắt đại ý bài văn ở bia quán Trung Tân, nhưng chúng tôi chưa tìm được chính xác bản gốc.
BÀI MINH QUÁN TRUNG TÂN
.
      Theo tương truyền có một bài minh (dạng thơ bốn chữ) của người đời sau tóm tắt đại ý bài văn ở bia quán Trung Tân, nhưng chúng tôi chưa tìm được chính xác bản gốc. Mới đây khi đọc bài văn ở bia đá quán Trung Tân, do Tổng cục Du lịch Việt Nam cung tiến năm 2000, chúng tôi thấy có bài minh viết còn khá “ngô nghê” bằng Hán tự khắc cùng với bài văn của cụ Trạng, lại đề Tiến sỹ đệ nhất giáp khoa Ất Mùi (1535), Tả thị lang bộ Lại kiêm Đông các Đại học sỹ Nguyễn Bỉnh Khiêm soạn lời là chưa chính xác và có thể xúc phạm tới cụ?

BÀI MINH QUÁN TRUNG TÂN
1-
Tính trời phú bẩm
Sống theo dục thú
Say sưa chìm đắm
Tà dâm buông lỏng
Sang thì dâm loạn
Cửa nhà trang sức
Xa hoa nấu nướng
Rượu nồng ăn sướng
Kẻ đói ngã rãnh
Bát gạo chẳng thí
Chuyên lo cầu lợi
Đầu mối việc thiện
Người quý đạo thường
Nguy nam khôn lường
Nhe nhắm sửa sang
Lẽ trái càn ngang
Giàu thì tiêu hoang
Vẽ đấu chạm rường
Đun: sáp. Rửa: đường
Áo lạ ngựa lồng
Chẳng cho một đồng
Cho người nằm sương
Như si, như cuồng
Ai chỉ cho tường?
2-
Quán tên Trung Tân
Trung: Chính là thiện
Dừng nơi quy định
Cứ theo lối chính
Suy mình đãi người
Thờ cha phải hiếu
Anh hòa, em thuận
Bạn bè tin cậy
Lo làm điều thiện
Người ta mà giỏi
Thánh hiền bao kẻ
Nghĩ cho hết mức
Lời xưa đã rõ
Chớ rằng: Thiện nhỏ
Chớ rằng: Ác nhỏ
Trí chăng, ngu chăng
Quân tử biết nghĩ
Hiểu bia nghĩa đó.
Nghĩa vốn rõ rang
Tân: là bến trung
Vượt khó đến cùng
Quyết không lầm đường
Hợp với lẽ chung
Thờ vua phải trung
Chống xướng vợ tòng
Cùng nhau cảm thông
Lợi chẳng còn mong
Mình cũng vui mừng
Điều ai cũng trông
Làm cho hết lòng
Làm thành làm khung
Nhỏ gắng khuếch trương
Nhỏ vẫn đề phòng
Biết chăng mê chăng?
Việc làm sáng trong
Đâu còn thẹn thùng.

(Bài minh ghi theo sách "Nguyễn Bỉnh Khiêm - Truyện danh nhân" của cố Giáo sư Bùi Văn Nguyên, NXB HP năm 1986)
.
Ghi chú: Ảnh của Nhiếp ảnh gia Vũ Dũng - Tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
.

Có thể là hình ảnh về 1 người, ngoài trời và tượng đài