/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Tin trong Nước

“CHI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI VĨNH BẢO – HẢI PHÒNG”

Tân hội viên Phạm Trung Tín được bổ sung vào Chi hội Nhà văn VN tại Vĩnh Bảo năm 2020

“CHI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM TẠI VĨNH BẢO – HẢI PHÒNG”

 

1- Nhà văn Khái Hưng, tên thật Trần Khánh Giư (1896 – 1947), cùng với Nhất Linh là cây bút chính và là sáng lập viên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, có 11 tiểu thuyết và 4 truyện ngắn. Quê: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng, mất tại Hà Nội.

2- Nhà văn Trần Tiêu (1900 – 1954) thành viên của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, em ruột của nhà văn Khái Hưng với tiểu thuyết “Con trâu” nổi tiếng. Quê: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng, mất tại Hải Phòng.

3- GS. NSND. Nhà văn Trần Bảng – Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2001, là con ruột của nhà văn Trần Tiêu. Quê: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hà Nội.

4- Nhà văn Đào Hữu Phương

Quê: Cổ Am – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Thanh Hóa.

5- Nhà thơ Thi Hoàng - Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm  2007

Quê: Vĩnh Tiến – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hải Phòng.

 

6- Nhà văn Trung Trung Đỉnh - Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm  2007, Giải thưởng văn học ASEAN 2012. Quê: Vĩnh Long – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hà Nội.

 

7- Nhà thơ, nhạc sỹ Nguyễn Thụy Kha

Quê: Ngãi Am – Hòa Bình - Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hà Nội.

 

8- Nhà thơ Kim Chuông

Quê: Giang Biên – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hải Phòng.

 

9- TS. Nhà thơ, dịch giả Tô Ngọc Thạch

Quê: An Hòa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hải Phòng.

 

10- Nhà thơ - Nhà biên kịch điện ảnh Nguyễn Xuân Hải

Quê: Thanh Lương – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hà Nội.

 

11- Nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Quê: An Hòa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hải Phòng.

 

12- Nhà thơ Nguyễn Đình Minh

Quê: Hùng Tiến – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Vĩnh Bảo.

 

13- Nhà văn Dương Thị Nhụn

Quê: Cộng Hiền – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hải Phòng.

 

14- PGS. TS. Dịch giả Tạ Phương

Quê: Dũng Tiến – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hà Nội.

 

15. Nhà thơ Phạm Trung Tín

Quê: Hiệp Hòa – Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hiện sống và viết tại Hồ Chí Minh (Tân hội viên 2020)

        

Ngọc Tô