/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

XUÂN NÀY CHÙA HƯƠNG KHÔNG LỄ HỘI

/Đang khấp khởi đi Chùa Hương, Yên Tử. Thì phát ho - cảm lạnh cái cúm Tàu/ Thơ TNT

                         ---------
    (Tặng : Nhà văn Lại Như Bằng - Paris) (1)
                            *

Đang khấp khởi đi Chùa Hương, Yên Tử

Thì phát ho - cảm lạnh cái "cúm Tàu"
Ngọn gió độc thổi từ sông Dương Tử
Corona bủa kín Hoàng Hạc Lâu.
                             *
Vũ Hán "chết"...đến Nhật, Hàn đóng cửa
Qua Iran "lưỡi hái" tới Roma
Rồi Âu , Mỹ ...cả đất trời phong tỏa
"Dịch Cúm Tàu" vượt Thế chiến thứ ba ?
                             *
Buồn ngồi nhà...Chùa Hương không lễ hội
Thế giới lên ngôi là cái "khẩu trang"
Mừng Hà Nội vẫn an toàn (đang gồng mình) chống Dịch
Chim Việt bốn phương bay về đậu Cành Nam .
---------
(2) Chủ bút Tạp chí " Chim Việt cành Nam"
                  Hà Nội 18-3-2020
                    NGUYỄN KHÔI