/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VIẾT TRONG NGÀY ĐẦU CÓ DỊCH Ở HÀ NỘI

/mà phải cộng thêm rất nhiều chữ đức, chữ nhân. chữ tâm và cần lắm lắm. là Cộng Đồng Ý Thức ./ Thơ NQT

Nguyễn Quang Thuyên

VIẾT TRONG NGÀY ĐẦU CÓ DỊCH Ở HÀ NỘI
(Gửi em Nhung, 125 Trúc Bạch )

.
Cùng chuyến bay
bao nhiêu người đã nhận... từ em
hai trăm mười bảy con người
hai trăm mười bảy gia đình
chắc chắn không cùng màu da và sắc tộc
còn bao nhiêu cư dân ở Châu Long, Trúc Bạch
rồi cha mẹ, người thân
rồi bạn hữu, cộng đồng ...

Biết là em "bậc nhân kiệt" thừa tiền
nhưng lại thiếu
thiếu vô cùng chữ " đức " chữ "tâm " chữ " nhân "
và vay mượn, ăn đong về" ý thức"
cả Nước đang gồng mình "Chống dịch như chống giặc "
em nhởn nhơ du ngoạn Xứ người
"bóng ma" đã nhập vào em vẫn trốn lủi , trốn chui
để Hà Nội đêm trắng đêm
không ngủ ...

Cầu chúc em "tai qua , nạn khỏi"
để bài học hôm nay di truyền tới... cháu con
hai mươi bảy tuổi rồi sao em chửa lớn khôn
biết bao giờ mới nên cơm , thành cháo

Nhưng! nếu Nam Tào xóa tên em
(mà cố tình không đổi )
em hãy vui lòng "cưỡi hạc du tiên"
sự viên mãn của cõi người đâu phải chỉ lắm tiền
mà phải cộng thêm rất nhiều chữ đức, chữ nhân
chữ tâm và cần lắm lắm
là Cộng Đồng Ý Thức .

7 . 3 . 2020
N .Q . T