/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cột trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VIỆT PHƯƠNG

Trích từ “ Chân dung 99 Nhà văn Việt Nam “ của Nguyễn Khôi

VIỆT PHƯƠNG

.

“ Cửa mở “ hở hậu cung

“ Luỵ “ mấy ông Xuất bản

-Ta cái gì cũng Hồng

-Địch cái gì cũng Xám

- Trảm !

( trích “ Chân dung 99 Nhà văn Việt Nam “ của Nguyễn Khôi )

đã đăng trên 1 số trang Web trong và ngoài nước.

Ng. Kh