/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

VIẾT Ở BỆNH VIỆN K

/Em ơi bằn bặt làm chi. Trong anh em mãi mãi thì đương xuân.../

Đỗ Cương

VIẾT Ở BỆNH VIỆN K

 

Em ơi bằn bặt làm chi

Trong anh em mãi mãi thì đương xuân

Tóc mây, mắt biếc, da ngần

Chắt chiu năm tháng tảo tần nuôi con

Thời anh xa nước xa non

Thương em lận đận sớm hôm thân cò

Sông đời nước cả sóng to

Thuyền ta đã cập bến bờ sướng vui

Núi đôi giờ chẳng song đôi…

Bận chi bên lở bên bồi như sông ?

Vườn em tở mở hoa hồng

Hương đưa ngan ngát giục lòng anh say

Trọn đời muối mặn gừng cay

Nâng niu kỷ niệm ôn ngày Thanh tân

Yêu thương bù đắp bội phần

Cùng anh, con cháu quây quần bên em

D.C