/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

TÒ HE

Tò he: là những hình người, con vật được nhào nặn bằng bột trong trò chơi dân gian Bắc Bộ.

TÒ HE 

      Tặng 1 người em -

Phút trải lòng đắng ngắt

Điếng lòng người lặng nghe

Thương nửa đời nén chặt

Nhốt hồn trong xác ve.

.

Chiều cuối ngày nắng quắt

Dụ hồn nhập Tò He (*) 

----

(*) Tò he: là những hình người, con vật được nhào nặn bằng bột trong trò chơi dân gian Bắc Bộ.

Hà Nội, chiều 14 tháng 9.2021

ĐẶNG XUÂN XUYẾN