/Ví bằng về được tuổi anh. Tôi mang bán cả kinh thành chuộc yêu/ Thơ Nguyễn Thị Thu Nguyệt.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

TIẾP DÂN?

Xì-gà Cu Ba loại Cohiba Behike 56, giá một hộp 10 điếu là 33.000.000 Vnd.

TIẾP DÂN?

.
Đi tiếp dân, tay nắm điếu xì - gà

Chắc nghiện quá, chẳng thể nào đừng được
Để vừa trả lời dân vừa hút
Đặc sản này xuất xứ tự Cu Ba.

Đi tiếp dân, tay nắm điếu xì-gà
Để thiên hạ biết ta người sành điệu
Một làn khói tính ra tiền triệu
Quan là ai, quan chính là ta.

Đi tiếp dân, tay nắm điếu xì gà
Để dân biết ta không cùng đẳng cấp
Chứ đâu phải mang theo mời dân hút
Dân Thủ Thiêm ai biết đến xì-gà!

08-11-2018
THẢO DÂN


Ảnh: Trưởng ban Tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp mang xì-gà đi tiếp dân oan Thủ Thiêm!

Xin cung cấp bạn đọc: Xì-gà Cu Ba loại Cohiba Behike 56, giá một hộp 10 điếu là 33.000.000 Vnd. ( ba mươi ba triệu đồng tiền Việt Nam!)

Trong hình ảnh có thể có: 13 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng
 
Theo fay vuongtrong