/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

THĂM BÁT TRÀNG

/Khách lâu mới lại thăm Làng Gốm. chẳng phải Giang Tây cũng hút hồn.../

THĂM BÁT TRÀNG
        (Tặng : Phanngy)
                  ------

Theo dấu "Lò Chum" về làng gốm (1)

Bát Tràng vui trên  bến , dưới thuyền

Nườm nượp tàu xe khách hàng đến

Chợ làng - siêu thị mở đua chen
*

Mình ra xem cống Xuân Quan chảy

Nhớ thuở đào Kênh nước vào đồng (2)

Áo nâu bạc phếch mùa chiêm ấy

Máy cày chạy nóng cả mùa đông.
*

Khách lâu mới lại thăm Làng Gốm

chẳng phải Giang Tây cũng hút hồn

Ngỡ say "men gốm" hơn men rượu

Khác nào lãng tử lạc cô thôn ?
*

Ai "Người Bát Tràng " tha hương mãi

Bao năm mới có dịp về làng ?

Quê đã "lên đời" thành phố mới

Nhà xưa, chủ mới ...lệ chứa chan.

__________
(1) Làng Bát Tràng , dân gốc ở làng gốm Bồ Bát (Yên Mô, Ninh Bình) xưa theo vua Lý Thái Tổ dời Đô về Thăng Long, có chi nhánh họ Nguyễn Ninh Tràng từ Lò Chum (Hạc thành, Thanh Hóa) ra lập nghiệp...

(2) Đại thủy nông Bắc Hưng Hải khởi đào từ 1958...thời NK là Sinh viên Nông Lâm Hà Nội có tham gia đào kênh ở đây.

          Bát Tràng, Quận Long Biên, Hà Nội 21-2-2014

                            NGUYỄN KHÔI