/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

PHỐ NÚI

/...Phố xưa đã khác xưa rồi. Tình xưa còn để một người quên Yêu./ NK

PHỐ NÚI
-----

Từ buổi ra đi biệt tháng ngày

Ngày về Phố cũ đỉnh đèo mây

Đường Yêu như thể đầy gai góc

Mỗi bước chân vấp một dấu giầy.
                  
*

  Anh về Phố Núi không em

Lại ra lội suối để thèm tuổi xuân

  Bến xưa da thịt trắng ngần

Khuya xưa ánh mắt trăng rằm đằm yêu.

  Phố xưa mưa ít nắng nhiều

Núi xưa nghiêng một bóng chiều thướt tha

  Rừng xưa ủ bóng đôi ta

Vui nghe chim hót, bẻ hoa tặng tình.

  Anh về Phố Núi một mình

Đứng trên CẦU TRẮNG mơ hình dáng xưa

  Từ em xa biệt đến giờ

Trở về Phố Núi làm thơ dâng Đời.

  Phố xưa đã khác xưa rồi

Tình xưa còn để một người quên Yêu.

        Tp. Sơn La 1-5-2014

            NGUYỄN KHÔI