/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

NGÀY 30/4

/30/4 - ôi ,Tráí tim Việt Nam đập khôn tả Nỗi Niềm/ Thơ NK
 NGÀY 30/4
" Phe nào thắng thì Nhân dân đều bại..."
                         thơ Nguyễn Duy 
                         *
30/4 - Vết thời gian
hằn vào Hồn dân tộc
Bên thắng/ bên thua
Mừng Việt Nam thống nhất
Thằng Mỹ cút xa rồi
Họa xâm lăng lại chuyển lên Ải Bắc.
                         *
30/4 - 46 năm rồi
Vẫn còn đau nhức
Những mẹ góa, con côi
Những hận thù thời "đấu tranh giai cấp"
Người  bỏ Nước
Lưu vong
luôn vọng về Cố Quốc
Nỗi đau này
Đời chắt mới tiêu tan...?
                            *
30/4- ngày Tưởng nhớ
Kinh hoàng
Bao nấm mộ nơi rừng hoang, núi thẳm
Hồn Tử sĩ vấn vương , u ẩn
mong muôn đời Đất Nước bình yên.
                                *
30/4 - ôi ,Tráí tim Việt Nam
đập
khôn tả Nỗi Niềm.
              Hà Nội, sắp đến 30/4/2021       
                      NGUYỄN KHÔI