/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

KABUL 15-8-2021

“ Taliban “ có nghĩa là : người đi học hay Sinh viên , được Nhân dân Afghan ủng hộ chống các Đế quốc (Nga sô , Mỹ ) xâm lược …
KABUL 15-8-2021
          ——-
Quân Talibal 
         súng cắp nách
         quần áo lôi thôi
bốn phía
tiến vào Giải phóng Kabul …
Sứ quán Mỹ
          lên trực thăng
          tháo chạy …
Chao ôi , lịch sử luôn lặp lại
Ngày 30/4/1975 thất thủ Sài Gòn !
Các ngài Đế quốc Xâm lăng
nên khắc cốt ghi tâm :
- Hãy để các Dân tộc tự quyết !
Cái bánh vẽ “ Thế giới Tự Do “
Các ngài cứ tự xơi 
Dân đạo Hồi chả thiết ?
Ôi , Afghanistan 
Mồ chôn những Đế chế !
———
“ Taliban “ có nghĩa là : người đi học hay Sinh viên , được Nhân dân Afghan ủng hộ chống các Đế quốc (Nga sô , Mỹ ) xâm lược …
Hà Nội 16/8/2021 
Nguyễn Khôi