/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

HƯƠNG XƯA

/Hương xưa thì cứ tươi ròn. Và mưa cứ giọt giọt mòn giữa tim.../ Tho DXX

HƯƠNG XƯA 

- tặng Phượng yêu -

 

Vội về hội để cầu may

Mà neo ngơ ngẩn kẻ say nụ cười.

Có còn trẻ dại non người

Để e tấp tểnh cái thời trăng non?

 

Hương xưa thì cứ tươi ròn

Và mưa cứ giọt giọt mòn giữa tim...

*.

Hà Nội, 12 tháng 06-2021

ĐẶNG XUÂN