/Có nghe góc bể chân trời. Sông mê mẩn khúc lở bồi gọi xanh/ Thơ Lâm Xuân Vy

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

GƯỢNG...

/Thì nào có ngọng có câm. Chỉ vì nhẫn nhịn mà thâm nát chiều./ Thơ ĐX

GƯỢNG...

- viết cho G -

 

Đêm về tãi nắng ra phơi

Mà hong không nổi tiếng cười xế trưa

Giận người tạt nước theo mưa

Để tim buốt lại như vừa mới đâm

 

Thì nào có ngọng có câm

Chỉ vì nhẫn nhịn mà thâm nát chiều.

*.

Hà Nội, đêm 21 tháng 5-2022

ĐẶNG XUÂN