/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

GỬI NGƯỜI CÔNG CHỨNG THỜI GIAN

/Người ta công chứng giấy tờ. Anh đi công chứng vần thơ với đời/

Trần Vân Hạc

GỬI NGƯỜI CÔNG CHỨNG THỜI GIAN
Kính tặng anh Tô Ngọc Thạch, nhân đọc tập thơ “Công chứng thời gian”


Người ta công chứng giấy tờ
Anh đi công chứng vần thơ với đời
Người ta con dấu đỏ tươi
Câu thơ xanh biếc giữa đời bạc đen
Dấu son rồi cũng lem nhem
Câu thơ làm tổ con tim bao người*
Đi tìm con chữ người ơi
Đớn đau quặn thắt giữa trời bão giông
Như thịt da rỏ máu hồng*
Phù sa thầm lặng cánh đồng phì nhiêu
Thơ mang dáng mẹ liêu xiêu
Tuổi thơ hương lúa cánh diều ước mơ…
Dẫu đầy trăn trở toan lo
Câu thơ nhen lửa ấm cho bao người
Dấu son nhiều lúc khóc cười
Mưu mô lừa lọc cả người thân yêu
Câu thơ gói cả bóng chiều*
Phất hồn thành một cánh diều xuân quê*

_________

 Mượn ý của nhà thơ Tô Ngọc Thạch

Hà Nội 24.12.2013

T.V.H