/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

DỊCH BÀI SẤM “DI NGÔN CHÍ”

Năm Mậu Tuất sẽ xuất hiên vị vua anh minh làm thay đổi hiện tình đất nước.

DỊCH BÀI SẤM “DI NGÔN CHÍ”

                                Hoàng Phan

  

  貽言志

白雲還始四百年

雪江淆與化左田

適時來生尋的穴

清持空族墓復原 

傘神選諦為心梵

沱靈南替伯聖明

北狂西怒東變

戊戌英君越建榮

 

BẠCH VÂN HOÀN THỦY TỨ BÁCH NIÊN

TUYẾT GIANG HÀO DỮ HÓA TẢ ĐIÊN

THÍCH THỜI LAI SINH TẦM ĐÍCH HUYỆT

THANH TRÌ KHỔNG TỘC MỘ PHỤC NGUYÊN

TẢN THẦN TUYỂN ĐẾ VI TÂM PHẠN

ĐÀ LINH NAM THẾ BÁ THÁNH MINH

BẮC CUỒNG TÂY NỘ ĐÔNG HẢI BIẾN

MẬU TUẤT ANH QUÂN VIỆT KIẾN VINH

Dịch nghĩa

 

LỜI SẤM TRUYỀN LẠI

 

(Ở đây cụ dùng chữ 志 chí nên ta hiểu là lời sấm chứ không phải lời nói  bình thường)

Cụ Trạng sau 400 năm lại trở về như thủa xưa (還始 hoàn thủy), nhưng đó là anh linh của Người.

Làng Hào xưa bên phải dòng Tuyết Giang  nay đã hóa thành cánh đồng

Đến thời sau con cháu sẽ tìm nơi huyệt này

Tại Thanh Trì khu mộ của dòng họ lớn sẽ được khôi phục lại

Sơn thần khi xưa đã cẩn thận lựa chọn Vua Mạc là người hiền đức, mang tâm của Phật (chữ 諦 đế có bộ ngôn mang hàm ý đó)

Phía nam sông Đà là nơi ẩn cốt của vua Mạc và thánh minh là Cụ, chữ 伯 bá cũng hiểu là chữ Mạc , mộ.

Phía Bắc (TQ) đang điên cuông, phía tây (Mỳ) đang nổi giận, biển Đông đang có biến

Vào năm Mậu tuất bậc anh quân sẽ xuất thế ( 2018)

 

Bản dịch thứ nhất

 

Sau bốn trăm năm Cụ lại về

Tuyết giang bờ phải hóa ruộng quê

Cháu con sẽ đến tìm nơi ấy

Tiên tổ vẫn còn Cửu nguyên xưa1

Sơn thần xưa chọn vua hiền Đức2

Đà nam Thánh Đế  ẩn thân chờ3

Bắc cuồng Tây nộ Đông Hải biến

Mậu Tuất vua minh Việt sẽ ra4

Chú thích

  1- Cửu nguyên là khu mộ

  2- Vua Mạc Đăng Dung là vua hiền, có tâm như phật, được thần núi Tản chọn, không như tiếng đồn lâu nay của thiên hạ

 3- Sông Đà tức Bạch Đà, là con sông cắt ngang huyện Vĩnh Bảo , phần mộ của ba Vua Mạc cùng với Cụ Trạng ở xã Công Hiền thôn Hạ Đồng ở phía nam sông này

4- Năm Mậu Tuất sẽ xuất hiên vị vua anh minh làm thay đổi hiện tình đất nước

 

Bản dịch thứ hai  (theo thể thơ lục bát)

 

Bốn trăm năm Cụ lại về

Tuyết Giang bên phải Hào quê hóa đồng1

Cháu con tìm lại cha ông

Thanh Trì nơi ấy chính vùng  cửu nguyên2

Sơn thần xưa chọn vua hiền3

Nam sông Đà ấy ẩn cùng thánh minh4

Bắc cuồng tây nộ biển Đông

Đến năm Mậu Tuất anh quân xuất thời5

 

Chú thích

1- Làng Hào ngày xưa nay đã hóa cánh đồng

2- Cửu nguyên là khu mộ

3- Vua Mạc Đăng Dung là vua hiền, có tâm như phật được thần núi Tản chọn, không như tiếng đồn lâu nay của thiên hạ 

4- Sông Đà tức Bạch Đà, là con sông cắt ngang huyện Vĩnh Bảo , phần mộ của ba Vua Mạc cùng với Cụ Trạng ở xã Công Hiền thôn Hạ Đồng ở phía nam sông này

5- Năm Mậu Tuất sẽ xuất hiên vị vua anh minh làm thay đổi hiện tình đất nước

Vĩnh Bảo ngày 16 tháng 10 năm  2019
H.P