/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

ĐẤT NƯỚC MỘT BÊN LÒNG

/Đêm đêm. Như người mắc nợ. Đất nước trong tôi canh cánh bên lòng!.../ Thơ HC

ĐẤT NƯỚC
MỘT BÊN LÒNG

1
Có đất nước nào
Như đất nước tôi
Mới ba tuổi
Vừa thoát vành nôi
Gióng đã phải băng mình ra trận 

Lòng tốt và tình yêu bị lừa thành mối hận
Con chết dưới lưỡi gươm cha trong bước khốn cùng*

Những đứa con cũng phải chia xa
Nửa giữ biển
Nửa giữ rừng**
Giữa bão tố mênh mông
Trùng trùng sóng dữ 

2

Có đất nước nào 
Như đất nước tôi
Mấy nghìn năm trên cánh đồng
Vẫn con trâu đi trước 
Vẫn lầm lũi những dáng người cực nhọc
Bợt bạt nắng mưa tìm ra hạt thóc
Đánh cược đời mình
Trong nước mắt mồ hôi

3

Có số phận nào
Như số phận đất nước tôi
Chiến tranh...
Chồng lên chiến tranh
Máu đổ trên cánh đồng
Máu đổ ở bờ tre
Máu nhuộm biển khơi
Máu trào biên giới
Máu của người nông dân
Đời nối đời cứ chảy
Hết đời ông, đời cha
Đến đời con vẫn vậy
Giở bạn, giở thù
Cây súng chẳng rời tay!...

4

Có số phận nào
Như số phận đất nước này
Giải đất hình cong sắc như lá lúa
Giải đất hình cong mềm như giải lụa
Mà nơi nào cũng ngàn ngạt những nghĩa trang
Mộ liệt sỹ có tên và không tên
Hàng nối hàng
Rợn một màu trắng buốt
Mẹ là mẹ Việt Nam Anh hùng
Mẹ cũng là mẹ của tận cùng mất mát
Tận cùng thương đau!

5

Đất nước này
Đất nước của trầu cau***
Đất nước của niềm tin và lễ nghĩa
Đất nước có niềm tin mới vượt lên những hy sinh trùng trùng như sóng bể
Mới vượt lên đói nghèo vẫn trọng nghĩa nhân
Đất nước này
Đất nước của Nhân Dân
Đất nước của nghìn năm
Chở thuyền hay lật thuyền
Cũng từ Dân
Muôn thuở...

6

Đêm đêm
Như người mắc nợ
Đất nước trong tôi canh cánh bên lòng!...
__________

*  Truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy
**Truyền thuyết mẹ Âu Cơ
***Sự tích trầu cau

Chợ Quê