/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CON CHIM NÓ ĐẬU…

/Con chim nó đậu cành cao. Hót rằng, anh ở chốn nào lại chơi.../

Trần Nhuận Minh

CON CHIM NÓ ĐẬU…

 

Con chim nó đậu cành cao

Hót rằng, anh ở chốn nào lại chơi

Người yêu anh bỏ anh rồi

Theo ông giám đốc đang ngồi ô tô

Ông này có hãng dầu thô

Có vàng trong áo, có đô trong quần…

 Con gà nó đứng giữa sân

Chào rằng, chị ở nơi gần hay xa

Nay mai chồng chị ra Toà

Muốn tha thì phải vào nhà mà kêu…

Vàng, đô… phải có nhiều nhiều

Thôi về bán quán, bán lều… mà lo…

@@@

THE BIRD THAT PERCHED…

 

The bird that perched on the high branch

Twittered: From where do you come

Your love has abandoned you

To join a director sitting on his car

This guy has a crude oil company

Gold in his dress and dollars in his pants…

The cock that stood at the middle of the courtyard

Saluted: You’re from a near or far place

Very soon your husband will appear before the court

To get him released, you’ll have to come to someone’s

Gold and dollars you must have a fairly great deal

Well, just go home to sell you inn, your hut… to take care of that…

 house to beseech…

(Bản dịch của Vũ Anh Tuấn)