/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM TỨ TUYỆT: THÁNG 4-2020

/Mọi sức mạnh không bằng con Virus ?. Kiêu ngạo nào cũng nhập Viện mà Kinh!/ Thơ NK
 CHÙM TỨ TUYỆT: THÁNG 4-2020
                            -------
(Tặng : Nhã My & đôi bạn BNN-LPL ở Mỹ)

                               *
*1- Mừng Vũ Hán hôm nay thôi "phong tỏa"
Vẫn bàng hoàng nơi khởi phát Cúm Tàu !
Bởi giấu giếm cho loài người Đại họa
Con Dơi nào vây bủa Hoàng Hạc Lâu ?
                                *
*2-"Lò Bác Trọng" lâu lâu chưa bốc lửa?
Mới sơ sơ sờ "Sâu Chúa " Sài thành
Lê Thanh Hải , Tất Thành Cang ...còn nợ
Dân Thủ Thiêm ghi sổ lũ Quan tham .
                                *
*3- Ôi Nam Bộ đang trải mùa Hạn - mặn
Vẫn được mùa : hạt gạo "xuất" lên ngôi
"Dịch cúm lợn" đã xẹp rồi...phấn chấn
Xanh cánh đồng miền Bắc đón mưa rơi...
                                 *
*4- Lệnh "giãn cách" toàn dân chống Cúm
Đành ngồi nhà ngóng gió trông mây
Mừng cả nước chưa có ai mất mạng
Vì đồng bào: Chính Phủ quyết ra tay .
                                 *
*5- Ôi trăm năm mới có mùa Đại dịch
Cho nhân gian "sống chậm" ngẫm lại mình
Mọi sức mạnh không bằng con Virus ?
"Kiêu ngạo" nào cũng nhập Viện mà Kinh!
            Hà Nội, ngày 8-4-2020
                 NGUYỄN KHÔI