/Bỗng hôm nay trước cửa bóng trăng quỳ. Sấp mặt xuống uốn mình theo dáng liễu/ Thơ Hàn Mặc Tử

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 2-2021

/Nghiêm chỉnh nhé : đeo Khẩu Trang ra phố. Lên Nhật Tân mua hoa tết đón Xuân về..../ Thơ NK
CHÙM TỨ TUYỆT - THÁNG 2-2021
                        ---------
*1- Cuộc chiến Voi /Lừa : Biden đại thắng
Donald Trump lủi thủi đến hầu Tòa
Cuộc chiến Tập/ Trump : Putin đắc lợi
Hoa Kỳ khốn đốn với cúm Corona.
                            *
*2- Đại hội Đảng thành công tốt đẹp
Trăm phần trăm nhất trí Tổng bí thư
" Sứ quân"- Vùng miền kỳ này bị dẹp 
Hà Nội muôn đời là đất Đế Đô.
                             *
*3- Con " Covid-Anh" lẻn vào quậy  phá
Lại vất vả rồi anh Vũ Đức Đam
Toàn quân, toàn dân ra tay chống Dịch
Để xuân này có cái Tết xơi ngon.
                              *
*4- Xuân 21 đỉnh cao vươn tới
Đào Sơn La- Lan Trần mộng Sa pa
Bánh Chưng xanh, quất đào từ quê gửi
Vui theo Tàu úy lạo các Đảo xa...
                               *
*5- Mừng Đất nước , ta làm thơ ca ngợi
Lui về quê vì ngại phảiTàu xe
Nghiêm chỉnh nhé : đeo Khẩu Trang ra phố
Lên Nhật Tân mua hoa tết đón Xuân về......
             Hà Nội 3-2-2021
              NGUYỄN KHÔI