/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM TỨ TUYỆT RẤT HOT - Tháng 7 - 2020

/Phen này hẳn ngồi nhà mà trực tuyến. Rao bán Thơ xuất khẩu chắc an toàn?/ Thơ NguyenKhoi
CHÙM TỨ TUYỆT RẤT HOT - Tháng 7 - 2020
                             ------
*1- Cúm Vũ Hán lai rai "hành" nhân loại
Donald Trump bực bội cuống điều hành
Tập Cận Bình run lo "Tam Hiệp" vỡ
Nước Trường Giang đổ lũ lụt mông mênh...
                               *
*2- " Vải Lục Ngạn" được mùa dân hớn hở
"Du Lịch" mừng...vội mở : bộn người chen
Đà Nẵng "toang" ...truy lùng mươi "chú Khách"
Lại "khẩu trang"- " giãn cách" cuống cả lên...
                               *
*3- Thanh Nghệ hạn đồng khô cỏ cháy
Nhãn trĩu cành để rụng úa hoàng hôn
Giá thịt lợn vẫn đỉnh cao hiếm thấy
"Lên Ti vi" hỏi Bộ trưởng Nông thôn ?
                                *
*4- "Túy" chưa khuất đã nảy nòi " Nhân Chiến" (1)
Mẹo "cờ Vua" hòng kiếm chút oai danh ?
"Người Quan Họ làm Quan cả Họ
Quê Thuận Thành chẳng thuận cũng thành " !
                                *
*5- Con Covid ..."tịt" vận hành Thế giới
Vàng leo thang, thất nghiệp tràn lan
Phen này hẳn ngồi nhà mà "trực tuyến"
Rao "bán Thơ" xuất khẩu chắc an toàn?
-----
(1) 2 Bí thư Bắc Ninh nổi tiếng về " cả Họ làm Quan "
              Hà Nội 28-7-2020
                NGUYỄN KHÔI