/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM TỨ TUYỆT CỦA NGUYỄN KHÔI - THÁNG 10/2019

/Đốt nhà hàng xóm đòi chung sống. Ôi ả thay 16 chữ vàng!/ Thơ NK
CHÙM TỨ TUYỆT CỦA NGUYỄN KHÔI  - THÁNG 10/2019
                          ------
       " Mùa thu vàng sáng trời mây
    Áo em giặt suối hong đầy nắng trưa"
 
                         *

*1-
- Mừng Hà Nội 65 năm Giải Phóng :

- Ô nhiễm không khí thứ nhất loài người
-"Đường sắt trên cao như con Trăn quằn quại
-Nhà xây vô lối ...ùn tắc kêu trời !
                           *
*2-
- "Lò Bác Trọng" vẫn chưa thôi rực cháy

Cái buồn đau : tòa Củi Gộc đầu ngành
- Tham nhũng vặt : lắp "Camêra bảo vệ"
Bao đặc quyền "đầy tớ" đớp rất nhanh .
                          *
*3-
- Sài Gòn ngập vì những cáí đầu Duy ý chí

Cứ xây Đô thị chặn lối nước ra khơi
Dân tứ xứ ào đổ về Đất hứa
Thành phố đang chìm...Xe máy thỏa mà bơi...
                           *
*4-
- Mấy Nhà văn đi đo mộ Tướng Quang:

- 5 héc ta rưỡi giữa đồng làng
Ngô Quyền, Công Uẩn thua " Vua Cộng" trẻ
Lê Duẩn, Trường Chinh... 6 mét vuông ?!
                           *
*5-
- Tàu Cộng hung hăng vào "Tư Chính"

Dọa nạt gì đây, quấy rối chăng ?
"Đốt nhà hàng xóm" đòi chung sống
Ôi ả thay " 16 chữ vàng" !   (1)
---------
 (1) Quan hệ Việt- Trung : như lãnh đạo 2 bên đã ký kết
theo Phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị, Hợp tác toàn
diện,Ổn định lâu dài, Hướng tới tương lai "
và Tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt, Bạn bè tốt, Đồng chí tốt, Đối tác tốt ".
       Hà Nội 7-10-2019
         NGUYỄN KHÔI