/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

Chùm thơ yêu tặng “Đít nhôm” VŨ QUANG VĂN

/Sắm vai chú “ LẠI SÂM BANH ”. Đố ông? Giải đáp thật nhanh…chim gì?/ Tho VVQ

VŨ XUÂN QUẢN

Chùm thơ yêu tặng “Đít nhôm” VŨ QUANG VĂN

CHIM GÌ

Gà gà ngỗng ngỗng ngan ngan

Vàng anh chèo bẻo đại bàng diều hâu

Chích chòe sáo vẹt bồ câu

Chào mào, cò lửa, hải âu, vịt trời

Ngày thì mải miết kiếm mồi

Tối về rụt cổ ngủ ngồi bằng chân

Chim gì? tối mới mò ăn

Ngày ngủ lộn ngược treo thân trên cành

Sắm vai chú “ LẠI SÂM BANH ”

Đố ông? Giải đáp thật nhanh…chim gì?

@

TRUYỆN MUÔN LOÀI

Cụ cua chậm rãi đi ngang

Bước chân trái khoáy ngang tàng cụ cua

 

Không chân rắn chạy lạ chưa

Vừa bơi vừa lặn lại vừa leo cây

Vắt ngang qua dậu thành dây

Không tinh chim chóc có ngày thác oan

La làng là lũ quạ khoang

Lấm la lấm lét mưu toan trộm gà

Chim khuyên lí nhí hát ca

Bắt sâu làm sạch vườn nhà Nội em

Giống vạc lọ mọ ăn đêm

Mải chơi lười tắm lại chuyên ngủ ngày

Cò trắng đàn đúm từng bầy

Đi ủng cả ngày bắt cá ven sông

Hót hay khướu sống trong lồng

Cửa nhà chật chội mà không phàn nàn

Xuân sang én liệng nhịp nhàng

Chở mây cùng bóng đại ngàn về đâu?

Nỏ mồm mấy ả sáo nâu

Cưỡi trâu khoe mẽ cùng trâu kéo cày

Bói cá làm xiếc cực hay

Lao phập xuống nước tóm ngay con mồi

Giỏi mò cốc phải kêu trời…

Nhất là cú phóng ngửa người quá siêu

Cà cưởng hóng hớt đủ điều

Cuốc kêu ra rả tan chiều chưa thôi

Chào mào mũ lệch rong chơi

Vừa nhảy vừa hát vừa cười thú chưa

Muôn loài Nội kể say sưa

Văn nghe

Khoái nhất cụ cua hai càng!