/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM THƠ THÁNG I - 2020 CỦA VŨ XUÂN

/Đưa tay vuốt nhẹ mái đầu. Tóc đen rụng xuống từ đâu thế này/ Thơ VXQ

CHÙM THƠ THÁNG I - 2020 CỦA VŨ XUÂN
.

TÀI SẢN

Đức Phật dậy: Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe, trí tuệ

.
Người ta tiền bạc cũng cần

Của cướp tày núi mù dần lối đi

Thói đời ăn xổi ở thì

Phàm ăn tục uống còn gì là ngon

Đêm đen đè giấc mộng con

Nhăm nhe tư túi đời còn u mê

Thanh xuân sức khỏe tràn trề

Tan trong rượu thịt cà phê mất rồi

Ngàn năm Phật dậy lẽ đời

Tài sản đời người trí lực song song.
.

CHIÊM BAO

Đức Phật dậy: Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung

.
Chiêm bao một giấc lạ lùng

Nửa đời ta phải sống chung với bò…

Khai tâm cảm hóa nào ngờ?

Giảng dậy luân lý chúng cho là thừa

Ma ranh như cáo lọc lừa

Hại người chưa đã chúng chưa hả lòng

Thì thào xui rắn cạp nong

Mèo điên chó dại đàn ong Xứ Đoài

Cắn đau giấu mặt là bài

Mà chúng khổ luyện suốt hai năm trời

Nhanh nào “ thóc thật tiền tươi ”

Thưởng công…ai sẽ là người đầu tiên?

Khoan dung là đức người hiền

Thương đau nhưng vẫn an nhiên mỉm cười

Không sân hận trọng tình người

Lưu manh là lũ ma trơi chấp gì

 

Trên con đường sáng ta đi

Con đường giác ngộ phồn thi… con đường!
.

CHỢT CẢM

.
Tóc mình ngứa ngáy thời gian

Nhiều sợi thấm mệt đã toan ngả mầu

Đưa tay vuốt nhẹ mái đầu

Tóc đen rụng xuống từ đâu thế này


                    Hà Nội, 2019