/Chắc môn lý và trò văn...trái dấu.Trò học hoài nhớ mãi... kính thầy thôi/ Thơ Quỳnh Anh

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHÙM THƠ THÁNG 4 CỦA VŨ XUÂN

/Quỷ người là lũ bất nhân. Đất trời luận tội thánh thần nào tha?/ Thơ VXQ

CHÙM THƠ THÁNG 4 CỦA VŨ XUÂN 

GỬI: ÔNG TỪ, ÔNG CỐC, ÔNG CHU…

.
Bọ hung hoảng sợ đất lành

Trộm cướp tôn lũ lưu manh làm thầy

Nhiễu nhương nhung nhúc từng bầy

Dã tâm đen tối nhuộm ngày thành đêm

Phúc sinh cốt ở thanh liêm

Nhún nhường đức trọng thường xuyên răn mình

Đạo từ yên lặng mà sinh

Mệnh từ thế thái nhân tình thiên lương

Dục vọng chuốc lấy tai ương

Tham lam sinh họa khinh thường vong thân

Quỷ người là lũ bất nhân

Đất trời luận tội thánh thần nào tha?

@
Từ Tài Hậu, Cốc Tuấn Sơn, Chu Vĩnh Khang


LỜI RU


“Cái cò cái vạc cái nông

Ba con cùng béo vặt lông con nào”

Bợm rượu trợn mắt phều phào

Chẳng sót con nào để chúng vặt lông

Cỏ cây cầm thú cũng không

Biển rừng xơ xác cánh đồng lửa bay

Con ơi con ngủ cho say

Mẹ ru đêm với nỗi ngày chông chênh?

.

RĂNG CÁY


Răng cáy lại mọc ở càng

Suốt ngày chực ở cửa hang rình mồi

Hải cẩu răng lại mọc chồi

Răng bò mọc lệch khi cười mới nhe

.
CHỚM HÈ


Cuốc kêu ra rả gọi hè

Võng đu kẽo kẹt lũy tre thì thào

Ếch kêu đánh thức bờ ao

Sấm rền đánh thức mưa rào đêm đêm

Ngày 22/4/2020