/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

Thơ

CHỈ LÀ...

/Cơi trầu chị bỏ, chả têm. Khát chi duyên hẩm, phiền thêm, báu gì.../ Thơ ĐX

CHỈ LÀ...

(tặng chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp)

.

Chị ngồi để tám gió khuya

Để ve vuốt ánh trăng lòa xòa buông

Chị nào đợi vọng tiếng chuông

Chỉ mong một chút gió cuồng lạc đêm.

.

Cơi trầu chị bỏ, chả têm

Khát chi duyên hẩm, phiền thêm, báu gì...

*.

Làng Tám, trưa 03 tháng 12-2022

ĐẶNG XUÂN