/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

Mai Dung và Vova từ Viễn Đông nước Nga xa xôi cho ta nhiều bức ảnh khá sinh động

GẶP GỠ NHỮNG SỨ GIẢ TP. VLADIVOSTOC MIÈN VIỄN ĐÔNG NƯỚC NGA

.

Múa ô

.

Múa quạt

.

Đồng ca

.

Múa tập thể

.

Ảnh: Mai Dung + Vova