/Cỏn con một sợi lông mày. Mà đem cọt trái đất này vào anh/ Thơ Trần Mạnh Hảo

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

CHÂN DUNG NHÀ VĂN TÔ NGỌC THẠCH QUA NÉT PHÁC HỌA CỦA CÁC HỌA SĨ

Đúng ngày đầu năm dương lịch, cuộc gặp không hẹn mà nên tại Hải Dương với họa sĩ Phạm Quang Huynh và họa sĩ Đỗ Quốc Vị từ Hà Nội về.

CHÂN DUNG NHÀ VĂN TÔ NGỌC THẠCH QUA NÉT PHÁC HỌA CỦA CÁC HỌA SĨ

 

Đúng ngày đầu năm dương lịch, cuộc gặp "không hẹn mà nên" tại Hải Dương với họa sĩ Phạm Quang Huynh và họa sĩ Đỗ Quốc Vị từ Hà Nội về. Anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng, một lúc hai họa sĩ bỏ đồ nghề ra và cho mấy anh em tôi mỗi người mấy bức họa. Mỗi nét vẽ một kiểu nhưng tấm nào nhìn cũng thích...

.

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch qua nét kí họa của Phạm Quang Huynh

.

 

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch qua nét phác họa của Đỗ Quốc Vị

.

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch qua nét kí họa của Phạm Quang Huynh

.

Thi sỹ Tô Ngọc Thạch qua nét phác họa của Phạm Quang Huynh

.

PQH Và ĐNV