/Củ khoai vùi,tình bạn hãy còn nguyên. Cắn một miếng, nụ cười còn bốc khói/ Thơ Thu Bồn.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

TIN TỨC

NGUỒN GỐC TÊN HÀ NỘI (Thành phố trong sông)

Tô Đông Pha mượn câu thơ của Đỗ Phủ Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu (cô gái Hà Đông người họ Liễu) gắn vào chuyện ghen tuông của vợ bạn cũng họ Liễu.
 NGUỒN GỐC TÊN HÀ NỘI (Thành phố trong sông) 
                       ---------

         Sau khi hạ Thăng Long / Rồng bay xuống Thăng Long/ Thịnh Vượng...vì
tham vọng dòng họ Nguyễn Phước ...làm Vua tới 500 năm ở Huế, vua Minh
Mạng hạ tiếp Cô Đô xuống là tỉnh Hà Nội (1831), nghĩa là "trong sông".
  Năm 1904 Toàn Quyền Đông Dương (Pháp)  lập tỉnh Hà Đông ( tên cũ nôm
na là tỉnh Cầu Đơ , Phúc Yên là tỉnh Cà Lồ,  Xứ Mường/ Hòa Bình tên cũ
 là tỉnh Bờ (sông Đà là sông Bờ). tỉnh Cầu Đơ ở phía tây Hà Nội, nhưng
khi đặt "tên chữ" (do các Nhà Nho hiến kế) là mượn từ Trung Quốc xuất
xứ từ câu trong sách Mạnh Tử / thế kỷ 3 Tr.cn " Hà Nội hung tắc dĩ kỳ
dân ư Hà Đông"  nghĩa là " nếu Hà Nội bị tai họa thì đưa dân về Hà
Đông/ lánh nạn,và đưa thóc từ Hà Đông về ( tiếp tế ) cho Hà Nội với ý
2 nơi ở gần nhau hỗ trợ cho nhau...
Ở bên Tàu thì phía bắc sông Hoàng Hà  gọi là đất Hà Nội, phía nam là
Hà Ngoại. Vùng đất Hà Nội ứng với tỉnh Hà Bắc. Lại do sông Hoàng Hà
tới địa đầu tỉnh Sơn Tây (Tàu) ngày nay chảy theo hướng Bắc- Nam, trở
thành ranh giới tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây. Sơn Tây ở phía đông nên gọi
là đất Hà Đông, còn Thiểm Tây là Hà Tây.

 * SỰ TÍCH "SƯ TỬ HÀ ĐÔNG": Nhà thơ Tô Đông Pha (Tô Thức ) một danh
sĩ đời Tống nhân một buổi đến chơi nhà bạn là Thầy đồ Trần Quý Thường
( Trần Tạo) , một Phật tử rất hiền nhưng có vợ là Liễu thị rất ghen
tuông...Nhà thơ đùa bạn bằng một bài Tứ tuyệt:

Thủy tự Long Khâu cư sĩ hiền
Đàm không thuyết pháp dạ bất miên
Hốt văn Hà Đông sư tử hống
Trụ trượng lạc thủ  tâm mang nhiên

Tạm dịch:

Ai hiền bằng Thầy đồ Long khâu
Đọc KInh thuyết pháp suốt đêm thâu
Bỗng nghe Sư Tử Hà Đông rống
Kinh hoàng bỏ gậy rớt nơi đâu?

Tô Đông Pha mượn câu thơ của Đỗ Phủ "Hà Đông nữ nhi thân tính Liễu"
(cô gái Hà Đông người họ Liễu) gắn vào chuyện ghen tuông của vợ bạn
cũng họ Liễu .
         Hà Nội 30-7-2018
          NGUYỄN KHÔI