/Vén mây muốn bước lên tột đỉnh. Đoái lại dì trăng lẽo đẽo theo/ Thơ Trịnh Hoài Đức.

VIDEO

HỖ TRỢ

QUẢNG CÁO

LỊCH

LIÊN KẾT

THƠ VĂN BẠN BÈ

XIN CHỮ LỤC BÁT

/Nhân ngải mắc vấn nợ vương. Hãy tìm câu lục bát nhường chữ cho./ Thơ DK

XIN CHỮ LỤC BÁT

Nhà văn Đình Kính


Chơ vơ tìm chữ cho thơ
Ơi câu sáu tám người giờ ở đâu?
Trên biển rộng
dưới sông sâu
Nõ Nường lễ hội
hay cầu gió bay?

Thí cho một chữ cầu may 
Mang về  iu ấp đặng hay thơ mình
Chữ thương ủ tận đáy bình
Chữ nhớ hong nắng 
để rình của chua.

Chữ tình gác mái nhà chùa
Chữ nhân chữ nghĩa 
bán mua ngoài trời
Chữ tiền bạc đục người ơi
Gieo vào vần trắc ỉu ôi vần bằng.

Chữ tài phận mỏng loăng quăng 
Đèo bồng kiếp nhện đành giăng tơ giời
Chữ hiếu héo úa cả đời
Chữ chung chữ thủy
rải phơi dọc đường.

Nhân ngải mắc vấn nợ vương
Hãy tìm câu lục
bát nhường chữ cho.

Đ.K